fbpx
Menu ☰

Wetgeving

geregistreerd bij RBCZ en TCZ om uw rechten als cliënt te waarborgen

Privacywet/algemene voorwaarden

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar een dossier aanleg. Ik waarborg uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  en vanuit mijn functie heb ik geheimhoudingsplicht.  Voor meer informatie hierover kunt u de volgende links aanklikken.

Algemene voorwaarden
Privacywet

Klachtenprocedure

Voor de WWKGZ ben ik via mijn beroepsvereniging de CAT (collectief alternatief therapeuten) aangesloten bij GAT (geschillencommissie alternatief therapeuten) voor klachtafhandeling en bij TCZ voor het tuchtrecht.
Bent u niet tevreden van mij als therapeut en wilt u een klacht indienen, dan kunt u de procedure volgen zoals beschreven in deze link

Verdere gegevens

  • Naam behandelaar: Carine Binnenmarsch
  • aangesloten bij CAT vergoedbaar en Kwaliteitstherapeuten  BO nr.: CK62712021-09-30
  • Kamer van Koophandel nr 66907667
  • Voetreflex-totaal vestigingsnr 000035494042
  • Opgenomen in de zorggids van de verzekeraars
  • Opgenomen in het LRZA Landelijk Register voor Zorgaanbieders met SBI-code 86919 :Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers
  • Opgenomen in het therapeutenkompas van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  klik hier
  • BTW-nummer:  NL 002326161B37