fbpx

Laseracupunctuur Terneuzen

aangesloten bij RBCZ en CAT

Tarieven

Laserbehandelingen Artrose:
 • Intake inclusief 1e laserbehandeling : € 45
 • Vervolgafspraken: (alleen laser)
  • 1 gebied of gewricht: € 30
  • 2 gebieden of gewrichten: € 45
 • Na 18u en op zaterdag € 10 extra
Gecombineerde behandelingen: Klachten zoals spijsvertering of slapeloosheid: (Laser in combinatie met een chinflex-voetreflexbehandeling)
 • Behandeling: € 75
 • Na 18u en op zaterdag € 10 extra
Tarieven voor stoppen met roken: Zie mijn andere website

Hoeveel behandelingen heeft u nodig?

Dit hangt af van de aard van het letsel en hoe lang het al aanwezig is.  Bij artrose is 6 keer een minimum. U moet echter na 3 keer al verbetering voelen, zo niet stop ik de behandeling. Bij problemen met spijsvertering of slapeloosheid is 3 keer een minimum. Daarna is het aan te raden om regelmatig te onderhouden (vb. elke 6 weken eens terugkomen) Stoppen-met-roken protocol omvat een eenmalige behandeling van 2 u, inclusief terugkomgarantie.

Laseracupunctuur grotendeels vergoed door aanvullende verzekering

Mijn consulten worden grotendeels vergoed door de meeste aanvullende verzekeringen als u alternatieve geneeswijzen in uw pakket heeft. Low-level-lasertherapie is een vorm van acupunctuur en valt voor de verzekeringen onder diezelfde categorie. U hoeft niet eerst een eigen bijdrage van € 385 te betalen, en u heeft geen verwijsbrief nodig. De meeste verzekeraars vergoeden per behandeling € 40. Wilt u weten hoeveel uw verzekering vergoedt, klik op onderstaande link.  Ter informatie: ik voldoe aan de PLATO-eisen, heb een AGB-code en ik ben aangesloten bij RBCZ en de beroepsverenigingen CAT-vergoedbaar en Kwaliteitstherapeuten. vergoedingen verzekeraars 2024 voor acupunctuur vergoedingen verzekeraars 2024 voor reflexologie Let wel: collectieve verzekeringen kunnen afwijken van de tarieven opgegeven door de zorgwijzer. Daarom is het altijd handig uw polisvoorwaarden te bekijken of uw verzekeraar op te bellen. Algemene informatie wetgeving:

Privacywet/algemene voorwaarden

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar een dossier aanleg. Ik waarborg uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  en vanuit mijn functie heb ik geheimhoudingsplicht.  Voor meer informatie hierover kunt u de volgende links aanklikken. Algemene voorwaarden Privacywet

Klachtenprocedure

Voor de WWKGZ ben ik via mijn beroepsvereniging de CAT (collectief alternatief therapeuten) aangesloten bij GAT (geschillencommissie alternatief therapeuten) voor klachtafhandeling en bij TCZ voor het tuchtrecht. Bent u niet tevreden van mij als therapeut en wilt u een klacht indienen, dan kunt u de procedure volgen zoals beschreven in deze link

Verdere gegevens

 • Naam behandelaar: Carine Binnenmarsch
 • aangesloten bij CAT vergoedbaar en Kwaliteitstherapeuten  BO nr.: CK62712021-09-30
 • Kamer van Koophandel nr 66907667
 • Voetreflex-totaal vestigingsnr 000035494042
 • Opgenomen in de zorggids van de verzekeraars
 • Opgenomen in het LRZA Landelijk Register voor Zorgaanbieders met SBI-code 86919 :Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers
 • Opgenomen in het therapeutenkompas van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  klik hier
 • BTW-nummer:  NL 002326161B37